Recent Comments

  CV Constantin V. Ionescu – Preşedinte Executiv

  Constantin V. Ionescu
  Constantin V. Ionescu
  Preşedinte Executiv PSDM

  Originea

  Mă numesc Constantin V. IONESCU şi m-am născut la 10.08.1949, într-un vechi sat de moşneni cu numele “Cacova” din Comuna Stoeneşti – Judeţul Vâlcea, sat cunoscut din vremea lui Preda Buzescu, situat la poalele Munţilor Buila – Vinturariţa din Masivul Căpăţânii.

  Educaţia

  După absolvirea şcolii generale din satul natal şi a liceului “Nicolae Bălcescu” (azi Colegiul Naţional Alexandru Lahovari) din Râmnicu Vâlcea, am urmat cursurile Facultăţii de Mecanică – Secţia Maşini Termice a Institutului Politehnic Bucureşti, pe care am absolvit-o în anul 1972.

  Activitatea profesională

  În perioada de stagiatură am lucrat ca inginer proiectant la Întreprinderea Energo-Reparaţii, în cadrul Serviciului Constructor Şef ce se ocupa cu proiectarea pieselor de schimb şi a tehnologiei de reparaţie, pentru centralele termo şi hidro-electrice din cadrul Sistemul Energetic Naţional.

  Din 1976 până în 1991 am lucrat ca inginer proiectant şi inginer proiectant principal, la Institutul Naţional de Motoare Termice INMT, unde am participat la realizarea diferitelor programe, printre care aş aminti: realizarea familiei de motoare de 5-55 CP răcite cu aer, realizarea automobilului de foarte mic litraj (AFML) “LĂSTUN” etc.

  Din 1991 până în 1997 am lucrat la SC ROCAR SA (fostă “AUTOBUZUL”) la Secţia Cercetare-Proiectare, fiind şef de colectiv la grupa Motor, preşedintele Sindicatului “Autobuzul” şi vicepreşdintele Asociaţiei Acţionarilor “ROCAR”. În cadrul S.C. Rocar SA am realizat mai multe inovaţii şi modernizări ce au îmbunătăţit performanţele produselor fabricate de această societate.

  Din 01.11.2001 pâna la 10.06.2014, datǎ la care m-am pensionat, am lucrat la Societate de Asigurări – ASIROM ca inspector de asigurări.

  Am absolvit Cursurile postuniversitare din cadru ASE; “Dezvoltarea abilităţilor manageriale” promoţia 2000. În anul 2000 am fost autorizat ca expert tehnic judiciar în specialitatea: Maşini şi Instalaţii Termice.

  Familia

  Sunt căsătorit cu Elena Ionescu, absolventă a Facultătii de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti promoţia 1973. Am doi copii: o fata absolventă a Facultăţii de Contabilitate din cadru ASE Bucureşti şi un băiat absolvent al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti.

  Implicarea politică

  Nu am fost membru PCR şi nu am fost membru sau colaborator al vreunui serviciu de informaţii român sau străin.

  Vizualizeaza document
  Adeverinta CNSAS

  La începutul anului 1990 m-am înscris în Partidul Social Democrat Român – PSDR, condus de Sergiu Cunescu. Am ales acest partid pentru că; prin originea mea (bunicul meu dinspre mamă a fost social-democrat) şi prin structura mea am fost atras de ideile social-democrate şi pentru că î-l cunoşteam pe Sergiu Cunescu preşedintele de atunci al PSDR, care mi-a fost coleg de serviciu la INMT. Până la primul congres al partidului din martie 1991 am activat cu toată energia şi loialitate fată de acest partid.

  Este bine de ştiut că, în preajma Congresului din 7-9 martie 1991 Adrian Dimitriu, fost secretar general al PSDI (fondat şi condus de Constantin Titel Petrescu în anul 1946, după sciziunea produsă în partidul social democrat, de grupul trădător procomunist condus de Lothar Rădăceanu şi Ştefan Voitec) şi preşedintele de onoare şi fondator al PSDR după 1989, s-a adresat membrilor PSDR printr-o scrisoare deschisă. În scrisoarea respectivă, îşi exprima nemulţumirea faţă de evoluţia partidului şi activitatea lui Sergiu Cunescu preşedintele numit de el, căruia îi solicitase să demisioneze şi ne recomanda, nouă delegaţilor la congres, să alegem o nouă conducere “şi în special, un Preşedinte de Partid, plin de energie şi simţ de iniţiativă şi de organizare, dublate de spiritul de jertfă şi de căldură necesare unui Partid, cu adevărat puternic, care să se poată impune cu succes în viaţa politică a ţării, ca şi în trecut”.

  Lucrările congresului, au demonstrat cǎ partidul nu s-a ridica la înǎltimea înaintaşilor fiind în continuare la limita democraţiei cu nereguli privind alegerile interne. Prin urmare m-am retras din PSDR.

  Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”

  Am acceptat mai apoi să activez în Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” înfiinţat la 16 decembrie 1991. În calitatea mea de secretar general al acestui partid am căutat cu mijloacele proprii foarte modeste să organizez şi să constitui nuclee ale partidului, să realizez legături de colaborare cu sindicatele. La alegerile locale din 1996 am obţinut un post de primar, un post de consilier judeţean şi zece consilieri locali.

  Nereuşind-se reînregistrarea partidului în 1996, în condiţiile cerute de noua lege a partidelor (cu 10.000 de membri), am solicitat la 01.02.1997 printr-o scrisoare adresată preşedintelui PSDR – Sergiu Cunescu, revenirea mea în rândurile acestui partid, scrisoare la care nu am primit nici-un răspuns.

  În urma acestui refuz, împreună cu colaboratorii mei, am luat hotărârea de a reconstitui şi reînregistra Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”, în condiţiile cerute de noua lege a partidelor politice.

  După o muncă epuizantă de peste 2 ani, la 17 aprilie 1999 s-a ţinut la Bucureşti Conferinţa Naţională de reconstituire a Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”, care a aprobat statutul şi platforma – program şi a ales organele de conducere, eu fiind ales preşedinte.

  Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”, a fost înregistrat legal la Tribunalul Bucureşti la 1 Martie 2000 (după o întreagă tevatură în Justiţie de 10 luni), având ca semn electoral “fântâna cu cumpănă”, semnul electoral cu care PSDI fondat şi condus de Constantin Titel Petrescu a participat la alegerile din 19 Noiembrie 1946.

  Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” a reuşit în timp, să marcheze o prezentă activă, distinctă şi credibilă pe scena politică românească, în ciuda blocajului mediatic la care este supus şi a lipsei mijloacelor materiale.

  Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” a fost reînregistrat legal în condiţiile Legii 14/2003 a partidelor politice (cu 25.000 de membri) la 09.09.2003.

  Demersul nostru, de reconstituire a Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”, s-a dovedit inspirat şi benefic pentru salvarea adevăratei social-democraţii în România, după fuziunea din anul 2001 a PSDR condus de Alexandru Athanasiu cu PDSR condus de Adrian Nǎstase sub numele de PSD, fuziune ce a fost dezavuatǎ de Sergiu Cunescu şi care a venit alǎturi de noi, fiind preşedintele nostru de onoare pânǎ la decesul sǎu din 2005.

  Redenumirea partitului in Partidul Social-Democrat al Muncitorilor

  La Conferinţa Naţionala a Partidului Social Democrat „Constantin Titel Petrescu” din data de 07.05.2011 s-a hotǎrât schimbarea denumirii partidului şi revenirea la vechea denumire istorică a partidului – Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM infiinţat în 1893, aceasta marcând un nou început pentru social-democraţia română. La ceastǎ conferinţǎ în funcţia de presedinte executiv si presedinte fondator am fost ales eu, funcţie pe care o deţin şi în prezent dupǎ reînregistrarea partidului în anul 2015.

  Cu cele mai bune gânduri pentru România şi poporul român.

  Constantin V. Ionescu

  Ianuarie 2017