Recent Comments

  Poziţia PSD-CTP faţă de Legea Administraţiei Publice Locale şi aderarea la NATO

  Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” consideră că modificarea Legii Administraţiei Publice Locale cu privire la “folosirea limbii materne în localităţile unde o minoritate este reprezentată de 20% din populaţie”, este o falsă problemă, o deturnare a atenţiei populaţiei, indiferent de naţionalitate de la problemele reale cu care se confruntă, cum ar fi; scăderea dramatică a nivelului de trai, lipsa locurilor de muncă, existenţa zilei de mâine etc.

  “Rezolvarea aceastei problemă” este menită să arate cât de european şi social – democrat este actualul guvern, iar liderilor UDMR, justificarea existenţei şi participarea lor indirectă la guvernare.

  Aceasta, denotă necunoaşterea legilor ţării; legea învăţământului prevede că toti cetăţenii ţării sunt obligaţi sa-şi însuşească limba română, în plus gegrafia şi istoria se predau în aceeaşi limbă română – atunci pentu ce este nevoie de translator şi aducerea la cunoştinţa populaţiei a hotărârilor Consliilor Locale şi în altă limbă decât în limba română?

  Guvernanţii ar trebui să fie preocupaţi de găsirea celor mai bune soluţii pentru înfăptuirea mult invocatei “reforme economice” care să ducă la scurtarea inutilelor suferinţe la care a fost supus poporul român şi să ofere speranţa unui viitor mai bun.

  Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” trage un semnal de alarmă, asupra noii campaniei dusă de actuala putere şi PDSR, privind “integrare în NATO”.

  Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” consideră că hotărârea de integrare în NATO, este o hotărâre de importanţă naţională, ce nu poate fi luata de un guvern, ori care ar fi el, pe baza unor sondaje comandate, ci poporul român trebuie să se pronunţe în cunoştonţă de cauză, în cadrul unui referendum naţional.

  Preşedinte

  Constantin V. Ionescu

  Comments are closed.