Recent Comments

  Protest privind demolarea monumentului închinat Răscoalei de la 1907

  Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” a luat act cu uimire şi nedumerire de începerea lucrărilor de demolare a monumentului închinat Răscoalei Ţărăneşti din 1907, de către Primăria Sectorului 2, motivul invocat fiind – crearea unui parc tematic cu monumente ale totalitarismului.

  Surprinzător este faptul că un primar fost comunist şi “socialist al muncii” până în urmă cu câţiva ani, demolează un monument ridicat, este adevărat în timpul regimului comunist, dar care nu are nimic de a face cu partidul comunist care a apărut în România abia în anul 1921.

  Mişcarea socialist-muncitorească din România organizată în cercuri de studii şi activitate socialistă – precum “România muncitoare” din Bucureşti şi prin Comisia Generală a Sindicatelor, încă din primul moment al izbucnirii răscoalei, şi-a manifestat solidaritatea cu “ţărănimea apăsată” organizând la 11 martie 1907 în sala “Băile Eforie” o întrunire de solidaritate la care au participat circa 5.000 de oameni. La acestă întrunire a fost votată o moţiune, în care s-au enunţat reformele care, după opinia socialiştilor, ar fi asigurat o rezolvare reală a problemei agrare; 1) Reluarea tuturor moşiilor stăpânite fără acte de proprietate; 2) Desfinţarea categoriei arendaşilor intermediari; 3) Fixarea prin lege a unui maxim de arendă; 4)Revizuirea legii tocmelilor agricole şi interzicera învoielilor cu muncă şi plata în natură;5) Reforma impozitelor şi administraţiei; 6) Introducerea votului universal.

  Reacţie la poziţia socialiştilor faţă de răscoalele ţărăneşti, autorităţile au recurs la măsuri represive. Ziarul “România muncitoare” a fost confiscat şi suspendat timp de o lună şi jumătate. Corespondenţa fruntaşilor socialişti a fost interceptată şi cenzurată, sediile cluburilor muncitoreşti închise, iar o parte dintre muncitorii socialişti au fost concentraţi, alţii arestaţi. Referindu-se la acest episod, Constantin Titel Petrescu va scrie: “Represiunea mişcării muncitoreşti, în urma răscoalelor ţărăneşti din 1907, constituie un capitol trist din istoria acestei mişcări”.

  O delegaţie a socialiştilor români , prezentă la Congresul Internaţionalei a II-a de la Stuttgard (18-24 august 1907), a determinat adoptarea, de către forumul internaţional socialist, a unei rezoluţii de protest împotriva reprimării răscoalei.

  Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” ca succesor legitim al mişcării socialiste-muncitorşti din România, protestează vehement faţă de aceste acţiuni arbitrare care nu au nimic de a face cu adevărul istoric şi solicită Ministerului Culturii, să ia toate măsurile pentru protejarea şi conservarea patrimoniului istoric şi cultural al Ţării.

  PREŞEDINTE

  Constantin V. IONESCU

  Comments are closed.