Recent Comments

  Pozitia PSDM fata de situatia de la OLTCHIM

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM luând la cunoştinţă de hotǎrârea CSAT privind privatizarea CFR MARFĂ şi analizând situaţia explozivǎ de la OLTCHIM, odatǎ cu intrarea în procedura de insolveţǎ judiciarǎ şi oprirea producţiei, protesteazǎ în modul cel mai energic faţǎ de continuarea politicii antinaţionale de distrugere a economiei româneşti şi instrǎinarea avuţiei nationale, promovatǎ de toate guvernǎrile posdecembriste.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM cere instituţiilor statului; Preşedinte, Guvern, Parlament, Justiţie, stoparea imediata si neconditionata a jafului national prin vânzarea companiilor de stat si concesionarea resurselor minerale si energetice ale Ţării, care trebuie să rămâna in măna Statului Român, conservarea si pază militarizată a tuturor obiectivelor industriale si de exploatare ce nu mai funcţioneazǎ şi sunt lăsate in paragină.

  Hotărârea Companiei PETROM, deţinătoarea Combinatul de Petrochimie şi Rafinare – ARPECHIM Piteşti, de „închidere permanentă” pe motiv cǎ; „compania nu a indentificat un cupărător credibil care să dispună de experiza şi resursele financiare necesare operării intr-un mod sustenabil şi în siguranţă a rafinăriei” (citat din comunicatul respectivei companii), a determinat pierderea locurilor de muncă de către salariaţii acestui combinat şi întrucât ARPECHIM a fost gândit să fie integrat cu Combinatului Chimic – OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, pentru care asigură materia primă necesară pentru acoperirea a 60% din capacitatea de producţie, a afectat şi acest combinat aducându-l in situaţia în care se gǎseşte astǎzi.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM solicită autorităţilor române, rezilierea contractului de privatizare al PETROM şi emiterea unei ordonanţe de urgenţă prin care să fie trecute în proprietatea statului, cu titlu gratuit, capacităţile de producţie cu un număr semnificativ de salariaţi şi de importanţă deosebită pentru economia naţională, ce au fost închise sau urmează a fi închise, de către cumpǎrǎtorii lor în urma procesului de privatizare şi care nu le-au restructurat şi modernizat sau nu le-au reprofilat pentru a le menţine în circuitul productiv cu păstrarea locurile de muncă.

  Pâna la recuperarea în totalitate a PETROM, pentru rezolvarea situaţiei de la OLTCHIM, sugerǎm Guvernului sǎ negocieze cu aceastǎ companie, ca în contul acţiunilor ce le mai deţine Statul Român la PETROM, sǎ-i fie restituite platformele petroliere din Marea Neagrǎ care sǎ alimenteze cu petrolul necesar, funcţionarea combinatului ARPECHIM si care trebuie integrat in totalitate cu OLTCHIM.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM prin programul şi luările sale de poziţie, s-a pronunţat pentru o privatizare prin aport de capital necesar dezvoltări, cu participarea salariaţilor şi a Statului Român în structura acţionariatului şi nu o privatizare prin vânzare, aşa cum au procedat toate guvernele posdecembriste.

  Prvatizarea PETROM-lui împreună cu rezervele de petrol si jumatate din rezervele de gaze naturale ale ţării, cu austriecii de la OMV în 2004, la un preţ de nimic, faţă de profiturile de miliarde de Euro obţinute, arată acum cât de păguboasă pentru ţară a fost această politică de privatizare.

  Comments are closed.