Recent Comments

  Vocea Strazii – Vocea Romaniei

  1. SǍ NE LUǍM ŢARA ÎNAPOI

  • stoparea imediata si neconditionata a jafului national prin vânzarea companiilor de stat si concesionarea resurselor minerale si energetice ale Ţării.Toate resursele minerale şi energetice sǎ revinǎ în proprietatea şi exploatarea Statului Român. Pâna la trecerea exploataţiilor concesionate în administrarea Statului Român, redevenţele vor fi fixate la cel puţin 50% din producţie. Conservarea si pază militarizată a tuturor obiectivelor industriale si de exploatare ce nu funcţioneaza si sunt lăsate in paragină,
  • interzicerea exportului de materii prime inclusiv fier vechi şi buşteni,
  • interzicerea vânzǎrii pǎmântului cǎtre strǎini şi recuperarea terenurilor înstrǎinate inclusiv terenurile date firmelor strǎine, terenurile se vor concesiona firmelor strǎine pe durata funcţionǎrii lor,
  • pǎdurile trebuie sǎ revina în proprietatea şi administrarea statului cu excepţia pǎdurilor retrocedate obştilor comunale,
  • naţionalizarea PETROM, BCR şi societǎţilor de asigurǎri rezultate din privatizarea ADAS-lui,
  • toate serviciile publice: distribuţia de energie, gaze, apa-canal, salubritate, poştǎ, transporturi vor fi trecute în mâna Statului Român,
  • incetarea colaborării cu FMI si institutiile financiare internaţionale datorită conditiile înrobitoare impuse României,
  • oprirea imediata a oricarori împrumuturi externe, pentru plata datoriilor externe ale Statului Român se va apela la rezervele valutare iar pentru plăţile curente, guvernul se va împrumuta de la proprii cetaţeni prin emisiuni de obligaţiuni,
  • Pilonul 2 de pensii va trece în administrarea Statul Român (Statul Român nu trebuie sǎ oblige proprii cetǎţeni la contribuţii, sǎ colecteze banii lor şi sǎ-i dea în administrarea privaţilor ca dupa aceea sǎ se împrumute la ei),
  • demisia guvernatorului BNR – Mugur Isărescu vinovat pentru falimentarea sistemului bancar românesc si netezirea drumului pentru bancilor straine in România, politica monetara greşită, stoparea cumpărării de aur din producţia interna ce a dus la inchiderea minelor de aur si pregatirea lor pentru vânzare la străini,
  • renunţarea Romaniei la trecerea în EURO. Toate contractele cu bǎncile, societǎţile de asigurare, instituţii nebancare, etc. ale cetǎţenilor români încheiate în altǎ valutǎ se vor transforma în lei, prin conversie la cursul de schimb din data încheierii contractului şi returnarea sumelor depuse în plus, aceasta însemnând respectarea prevederilor constituţionale moneda naţionalǎ fiind LEUL.

  2. ERADICAREA CORUPŢIEI

  • verificarea tuturor contractelor de privatizare, contractele care s-au încheiat ne-transparent cu clauze secrete, primiri de comisione, nerespectarea clauzelor, etc. se anuleaza iar vinovaţii sǎ fie traşi la rǎspundere,
  • verificarea tuturor dosarelor de retrocedare şi unde s-au dat fǎra drept, supraevaluate, primiri de comisioane se anuleaza, se recupereazǎ prejudiciu iar vinovaţii sǎ fie traşi la rǎspundere,
  • controlul averilor tuturor persoanelor care au deţinut sau deţin funcţii publice şi rudelor lor pânǎ la gradul 4 şi confiscarea averilor ce nu pot fi justificate,
  • controlul averilor tuturor persoanelor care au deţinut sau deţin funcţii în conducerea companiilor de stat sau cu capital majoritar de stat, a reprezentanţilor statului în adunǎrile generale ale acţionarilor şi a rudelor acestora pânǎ la gradul 4 şi confiscarea averilor ce nu pot fi justificate,
  • toate instituţiile statului (guvern, agenţii, administraţie localǎ) şi administraţiile companiilor de stat sau reprezentante ale statului vor preda bilanţul la sfârşitul mandatului şi vor rǎspunde pentru obiectivele neîndeplinite sau diminuarea activelor primate în administrare.

  3. ÎNOIREA CLASEI POLITICE

  • anularea subvenţiilor acordate partidelor parlamentare de la bugetul statului, partidele politice trebuie să-şi asigure finanţarea din cotizaţiile si donaţiile propriilor membrii,
  • acordarea de timpi de antena la posturile publice de radio si televiziune pentru Vocea Strǎzii – Vocea României, societatea civilǎ şi pentru toate partidele politice inregistrate legal,
  • modificarea legilor electorale in sensul acordarii de sanse egale pentru toate partidele care participa la alegeri;
   • anularea impunerii unui prag electoral, lucru ce va asigura reprezentarea în parlament a întregii opţiuni a electoratului şi apartia de noi partide parlamentare, măsuri benefice pentru schimbarea actualei clase politice,
   • participarea la alegeri fǎra depunerea listelor de susţinǎtori,
   • locuri in birourile electorale in funcţie de numărul de candidaţi,
   • ordinea pe buletinele de vot prin tragere la sorţi,
   • timpi de antenă in funcţie de numărul listelor de candidaţi,
   • limitarea cheltuielilor în campanile electorale, pentru imprimante, afişe, benere etc. fixarea unui numar limitat şi de-o anumitǎ dimensiune pentru toţi competitorii,
   • primarii aleşi în două tururi de scrutin,
   • reducerea numărului de parlamentari la 300,
   • interzicerea migraţiei politice,
   • limitarea mandatelor parlamentarilor la două mandate succesive,
   • interzicerea participării la alegeri a formaţiunilor politice cu caracter etnic,
   • scoaterea categoriei reprezentanţilor de drept ai minorităţilor naţionale din parlament, parlamentarii se aleg pe baza unor doctrine şi programe,
   • vot obligatoriu pentru toţi cetăţeni ţării cu drept de vot, măsură ce va asigura legitimitatea si reprezentativitatea aleşilor, ca şi diminuarea fraudei.

  4. POLITICA EXTERNǍ

  • schimbarea statutului ţǎrii noastre din colonie în ţarǎ independentǎ şi suveranǎ,
  • organizarea unui referedrum privind apartenenţa noastrǎ la Uniunea Europeanǎ, nimeni nu ne-a intrebat dacǎ vrem sǎ fim în UE şi ce presupune aceasta, vedem acum ca UE ne comanda şi ce minǎ sau fabricǎ sǎ închidem si câţi mineri sau muncitori sǎ disponibilizǎm. Dacǎ UE nu ne permite şi nu ne ajutǎ sǎ atingem un nivel de dezvoltare economica şi industriala la cel puţin nivelul de dezvoltare atins în 1989, ce rost mai are sa rǎmânem în UE, doar ca sǎ fim o piaţǎ de desfacere pentru produsele occidentale şi o sursǎ de materii prime şi forţǎ de muncǎ ieftinǎ pentru occident!?
  • organizarea unui referendrum privind apartenenţa ţǎrii noastre la NATO,
  • declararea neutralitǎţii României în cazul în care la referendrum cetǎţenii se pronunţǎ pentru ieşirea din NATO,
  • eliminarea bazelor strǎine de pe teritoriu naţional,
  • normalizarea relaţiilor cu Rusia,
  • reîntregirea ţǎrii prin unirea cu Republica Moldova

  5. REZOLVAREA ACTUALEI CRIZE POLITICE

  • formarea unui guvern tehnocrat de serviciu care să administreze ţara, să organizeze şi să asigure buna desfăşurare a alegerilor şi imparţialitatea lor,
  • alegerile parlamentare sǎ se desfǎşoare anticipat sau la termen, separat de alegerile locale.

  Comments are closed.