Recent Comments

  Vânzarea pǎmântului cǎtre strǎini

  Intr-o statisticǎ din 2017 se aratǎ cǎ strǎinii deţin 40% din suprafaţa arabilǎ a ţǎrii noastre fiind vorba de 5,3 mil. hectare. Dacǎ se continuǎ în acest ritm vom cǎlca pe pamânt strǎin, vom fi strǎini în propria ţara şi în viitor ne vom pierde şi Ţara. Întrebarea care se pune: cum de s-a ajuns la aceasta situaţie?! Rǎspunsul este simplu, din 2014 a fost liberalizatǎ piaţa vânzǎrii terenurilor agricole, odata cu adoptarea Legii 17/2014 promovatǎ de Guvernul PONTA. Deşi legea prevede dreptul de preempţiune al agricultorilor români în urmǎtoarea ordine: coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini şi Statul Român prin Agenţia Domeniilor Statului, dupa care urmeaza strǎinii, totuşi cele mai multe tranzacţii sunt fǎcute de strǎini. Cum este posibil? O discuţie cu un consǎtean m-a luminat. Mi-a povestit cum a fost vizitat de o funcţianarǎ a Primǎriei împreunǎ cu o strǎinǎ şi care l-au întrebat daca nu vinde un teren de fâneaţǎ “pe un preţ bun”, omul rǎsunzând cǎ trebuie sǎ vorbeascǎ cu fiicǎ-sa care este plecatǎ în strǎinǎtate.

  Concluzia este cǎ vânzarea pǎmântului cǎtre strǎini se face cu complicitatea şi concursul autoritǎţilor locale ale Statului Român. Strǎinii nu au de unde sǎ ştie situaţia terenurilor şi a proprietarilor lor, nu merg din poartǎ în poartǎ sǎ întrebe, “n-aveţi pamânt de vânzare”, se duc direct la Primǎrie unde sunt ajutaţi şi îndrumaţi.

  Dragi români nu vindeţi pamântul la strǎini şi nu vindeţi deloc pǎmântul pe care l-aţi primit moştenire de la pǎrinţi, sunteţi datori sǎ-l lǎsaţi moştenire la urmaşi, strǎbunii voştri au luptat pe front iar unii din ei şi-au dat şi viaţa pentru pǎmântul ţǎrii.

  Guvernanţii nu ne apǎra interesele noastre, ei au distrus şi au vândut aproape tot din ţarǎ, tot ce a realizat cu mari sacrificii generaţia bunicilor şi a pǎrinţilor noştrii, sǎ pǎstrǎm mǎcar ce este al nostru.

  Aşa dupa cum spune şi deviza noastrǎ, vǎ facem chemarea:

  VENIŢI CU NOI,

  SǍ NE LUǍM ŢARA ÎNAPOI!

  Comments are closed.