Recent Comments

  Adevǎrul despre Pilonul II de Pensii

  De ceva timp este o dezbatere foarte aprinsǎ în spaţiul public privind Pilonul II de Pensii.

  Guvernanţii, în speţǎ PSD-ul, ar vrea sa-l elimine dar nu ştiu cum; ba cǎ sunt bani publici administraţi privat, ba cǎ sunt banii contribuabililor şi cǎ ei contribuabilii trebuie sǎ hotǎrascǎ daca mai contribuie la Pilonul II sau rǎmân numai la Pilonul I şi ca plata la Pilonul II trebuie suspendata pe o perioada de 6 luni, pentru ca lumea sǎ se lǎmureascǎ şi sǎ se hotǎrascǎ.

  Opoziţia, în speţǎ PNL-ul, spune în mod demagogic, dacǎ nu înteresat în apǎrarea intereselor fondurilor private care administreaza Pilonul II, cǎ se încearcǎ naţionalizarea fondurilor accumulate în Pilonului II de pensii, se amaneteaza viitorul tinerilor care contribuit la acest fond, etc.

  Preşedintele Klaus Iohannis someazǎ Guvernul sǎ hotǎrascǎ ce se va întâmplǎ cu Pilonul II de Pensii şi solicitǎ Guvernului sǎ spunǎ dacǎ mai are banii pentru plata pensiilor şi a salariilor pǎnǎ la sfǎrşitul anului, dând de înţeles cǎ n-ar mai fi bani şi de aceea PSD-ul vrea sǎ ia banii din Pilonul II de pensii.

  Adevǎrul este altul: Legea prin care a fost înfiinţat Pilonul II de Pensii a fost promovatǎ de Guvernul Tǎriceanu (2004-2008), la comandǎ strǎina respectiv Banca Mondialǎ. De fapt ce însemneazǎ acest Pilon II de Pensii? Pentru asigurarea socialǎ de pensie, Statul a impus angajaţilor plata unei contribuţii, într-un anumit procent din venitul realizat, din care o parte este direcţionatǎ cǎtre Pilonul I iar o altǎ parte cǎtre Pilonul II de Pensii. Acest Pilon II de Pensii a fost dat în administrarea unor fonduri private (strǎine bineînţeles) care ar trebui sǎ investeascǎ aceşti bani şi sǎ obţinǎ un randamant. Aceste fonduri nu au fǎcut investiţii decât în cumpǎrarea de obligaţiuni de stat. În fapt Statul îşi obligǎ proprii cetǎţeni sǎ contribuie la acest pilon de pensii, dând banii la fondurile private dupǎ care se împrumutǎ la aceste fonduri (cu plata unei dobânzi evident) pentru obligaţiile sale, spre exemplu pentru plata pensiilor din Pilonul I la care nu ajung banii, pentru cǎ o parte au fost dirijaţi cǎtre Pilonul II.

  Pe de alta parte, “în sistemul Pilonului II, legea impune ca obligaţie pentru administratorii privaţi, cel puţin realizarea unei rentabilităţi a fondului egală cu zero (la finalul perioadei de cotizare, suma totală din contul de pensie privată nu poate fi mai mică decât contribuţiile virate în perioada activă, diminuate cu comisioanele de administrare şi eventualele comisioane de transfer)”. Nu se stabileşte nicǎieri nivelul acestor comisioane (e aceeaşi situaţie ca la bǎnci) şi nu se ţine cont de inflaţie, aşa ca la sfǎrşitul perioadei de cotizare nu se ştie ce bani mai rǎmân pentru pensia contribuabilului, daca nu cumva s-ar putea sǎ vina cu bani de acasa ca sǎ-şi închida fondul. Şi-a pus cineva întrebarea ce costuri presupune “administrarea privatǎ a fondurilor din Pilonul II de pensii”!. Din ce bani sunt plǎtite salariile de zeci de mi de Euro pentru directorii fondurilor ce administreazǎ Pilonul II de Pensii şi ce profituri îşi propun sǎ obţinǎ fonduri private din administrarea acestor bani? Evident cǎ din comisioanele de administrare şi dobânzile obţinute din împrumuturilor acordate Statului.

  În altǎ ordine de idei, Statul va crea o discriminare între cetǎţenii ţǎrii, unii vor primi pensie doar din Pilonul I iar alţii vor primi pensie din Pilonul I şi II, ştiindu-se cǎ numai cei care aveau o anumitǎ vǎrstǎ la aplicarea Pilonului II puteau sǎ cotizeze la acesta.

  O altǎ problemǎ care se pune: Cum va fi calculat punctual de pensie pentru cei care contribuie la Pilonul II de Pensii?, avându-se în vedere cǎ acum punctual de pensie se calculeazǎ raportând veniturile obţinute de contribuabil la salariul mediu pe economie, va fi diminuat şi cu cât?

  Soluţia dreaptǎ şi corectǎ în interesul românilor este trecerea fondurilor acumulate pânǎ acum în Pilonul II de Penşii la Pilonul I de Pensii.

  Alte ţǎri (am numi Ungaria şi Polonia), ale cǎror guverne apǎrǎ şi promoveazǎ interesele propriilor cetǎţeni au renunţat demult la Pilonul II de Pensii.

  Cei care doresc o pensie privatǎ (o pot face şi acum) pot face o asigurare de pensie la o societate de asigurǎri sau la un fond privat, dar şi aici trebuie ca Statul sǎ se implice impunând anumite garanţii şi un control strict. De asemeni, o pensie privatǎ o pot asigura şi angajatorii care doresc sa-şi fidelizeze angajaţi.

  Constantin V. IONESCU

  Comments are closed.