Recent Comments

  Reînregistrarea Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”

  Informăm mass-media, membri şi simpatizanţii noştri că Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” fondat la 16 decembrie 1991, îşi continuă activitatea în condiţiile noii Legi Nr.27/1996 a partidelor politice, pe baza Deciziei Civile Nr.23 din 07.12.1999 a Tribunalului Bucureşti, rămasă irevocabilă prin Decizia Nr. 816/01.03.2000 a Curţii de Apel Bucureşti.

  În situaţia disperată în care astăzi a fost adus poporul român, de guvernările ce s-au succedat din decembrie până în prezent, cu aşa zisă reformă, lipsind de speranţă mai ales generaţiile tinere, am considerat necesară şi oportună reînregistrarea partidului nostru, prezenţa sa în organele administraţiei publice poate contribui la redresarea situaţiei grele în care astăzi se găseşte ţara noastă.

  Convinşi fiind că principiile fundamentale ale social-democraţiei, de libertate, dreptate şi solidaritate, pot constitui temeiul unei forţe morale autentice în stare să contribuie la depăşirea crizei generale din ţară; constatând că pe arena politică românească nu s-a afirmat o formaţiune politică social-democrată autentică şi credibilă; consecvenţi gândirii politice a lui Constantin Titel Petrescu, ne dau nouă social-democraţilor titelişti imboldul necesar pentru a continua lupta.

  Conducerea Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” lansează chemarea către toţi cei ce gândesc o autentică social-democraţie în România, să ni se alăture, ca împreună să facem ca poporul român toţi cetăţenii patriei noastre să aibă dreptul la o viaţă demnă şi prosperă pe măsura avuţiilor ţării şi a muncii lor.

  Pentru mai multe informaţii ne puteţi suna la tel./fax 01/6857716 sau 01/6377036

  Preşedinte

  CONSTANTIN V. IONESCU

  Preşedinte de Onoare

  MIRCEA ISTRU STĂNESCU

  Secretar general

  MARIAN ŢINICĂ

  Comments are closed.