Recent Comments

  Platforma – Program

  Descarca document
  Descarca documentul

  PRINCIPII GENERALE

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, prin conceptia filozofico-poltica si activitatea sa programatica, este port-drapelul idealurilor social-democratiei romane autentice si al aspiratiilor societatii romanesti apropriate social-democratiei: muncitori industriali si agricoli, mestesugari, functionari, intreprinzatori, intelectuali si alte categorii sociale cu orientare de centru stanga.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM s-a nascut ca o reactie impotriva tendintelor de siluire a idealurilor social-democratiei romane si de antrenarea Romaniei post-revolutionare in degringolada unui capitalism salbatic. Izvoarele genezei sale sunt:

  • Istoria poporului roman;
  • Istoria si traditiile social-democratiei romane;
  • Gandirea politica a lui Constantin Titel Petrescu;
  • Idealurile revolutiei romane din decembrie 1989;
  • Realitatile societatii romanesti;
  • Experienta politica si de guvernamînt a partidelor social-democrate din tarile cu democratie avansata.

  Forta de atractie a Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM asupra societatii romanesti consta in principal, in faptul ca respinge, in egala masura, toate cele trei forme de dictatura posibile in lumea in care traim:

  • Dictatura omului fata de om pe considerente de clasa, de nationalitate, de credinta religioasa, de convingere ideologico-politica, de rasa si interese de clan;
  • Dictatura banului si a averii;
  • Dictatura elitismului.

  Prin aceasta orientare Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se autodefineste ca o formatiune politica democrata, patriotica, cu opţiuni de centru-stanga, care actioneaza pentru garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului; libertatea de constiinta, dreptul la identitate culturala si religioasa, respingand acele manifestari de totalitarism, exclusivism, sovinism, rasism si orice forma de extremism.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM sustine forma de guvernamant republicana, democratia parlamentara, statul de drept, separarea puterilor in stat, pluralismul ideologic, pluripartitismul, pluralitatea formelor de proprietate. El recunoaste si respecta Constitutia tarii, sustinand caracterul national, suveran, unitar si independent al statului roman.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este o formatiune politica democrata de inspiratie europeana ce pune in centru preocuparilor sale omul cu aspiratiile lui de implinire spirituala, socio-profesionala si materiala, militand pentru realizarea progresului social.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM propune un model de societate bazat pe valorile libertatii si democratiei, solidaritatii si umanismului, progresului si pacii, pe respectul fata de om şi fata de mediul inconjurator. Realizarea sa presupune consolidarea democratiei, dezvoltarea unei societati civile puternice si promovarea justitiei sociale in contextul dezvoltarii durabile a Romaniei.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM militeaza pentru o societate a libertatii si demnitatii, solidaritatii si bunastarii, pentru o societate deschisa, capabila sa conduca la inlaturarea oricaror forme de discriminare, opresiune si exploatare, sa asigure o calitate superioara a vietii oamenilor.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM actioneaza pentru democratizarea generala a societatii romanesti, pentru dezvoltarea unei societati civile puternice, in masura sa favorizeze dialogul social pentru implinirea individului în cadrul unei colectivitati solidare. El urmareste consolidarea democratiei politice si economice care sa implice participarea cetatenilor la deciziile privind dezvoltarea economico-sociala, controlul societatii civile asupra statului si egalitatea tuturor cetatenilor în fata legii.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM urmareste institutionarea justitiei sociale si solidaritatii, printr-o politica a egalitatii sanselor menita sa asigure o repartitie echilibrata a roadelor progresului si o viata demna pentru toti cetatenii tarii, eliminarea saraciei si realizarea unei protectii sociale reale.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca progresul economic si social al Romaniei este posibil prin optiunea pentru dezvoltarea economico-sociala durabila, in masura sa imbine realizarea cresterii economice, infaptuirea justitiei sociale si protectiei mediului inconjurator.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru o economie de piata bazata pe pluralismul formelor de proprietate si concurentei loiale, capabila sa puna in valoare resursele umane, materiale si naturale ale tarii, sa asigure bunastarea generala.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM urmareste instituirea in Romania a statului social de drept, ceea ce in conceptia sa inseamna un ansamblu de instrumente legislative si institutionale care actioneaza pentru consolidarea democratiei politice si economice, infaptuirea justitiei sociale si realizarea dezvoltarii durabile.

  Punand la baza activitatii sale promovarea valorilor si intereselor nationale, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru o prezenta activa a tarii noastre în Uniunea Europeana si pentru intensificarea relatiilor de cooperare, reciproc avantajoase, cu toate tarile lumii. El se pronunta pentru o politica de cooperare regionala, bazată pe relatii de intelegere si buna vecinatate.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este deschis dialogului si relatiilor cu partidele social-democrate si socialiste, ale stangii democratice, cu toate fortele progresiste si democratice din tara si strainatate.

  inapoi la cuprins

  STATUL SOCIAL DE DREPT

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM adauga statului de drept o dimensiune sociala ca o conditie fundamentala pentru dezvoltarea personalitatii umane si realizarea progresului social. Statul social de drept, ca expresie politica a solidaritatii, isi asuma deopotriva infaptuirea justitiei sociale, a democratiei politico-ecomomice si a dezvoltarii durabile in conditiile Romaniei.

  Statul social de drept actioneaza pentru asigurarea sanselor egale de afirmare si dezvoltare in societate pentru toti cetatenii, indiferent de categoria sociala sau de venituri. El garanteaza accesul neingradit la educatie si cultura, la asistenta medicala, la munca si urmareste realizarea protectiei sociale, conditii de care depinde dezvoltarea personalitatii umane.

  Pentru asigurarea resurselor necesare infaptuirii politicii sociale, statul social de drept sustine o economie de piata performanta ca suport al cresterii economice si dezvoltarii durabile. Obiectivele sale vizeaza cresterea nivelului de trai, realizarea transferului de resurse necesare, diminuarii decalajelor dintre saraci si bogati, compensarea efectelor negative in plan social ale conjuncturilor nefavorabile, precum si protectia sociala a categoriilor de populatie vulnerabile si defavorizate.

  Statul social de drept urmareste apararea colectivitatii si a individului impotriva oricaror forme de discriminare, opresiune si exploatare. El actioneaza cu consecventa pentru impunerea suprematiei legii, pentru combaterea arbitrarului si coruptiei, pentru gestionarea avutului public in beneficiul tuturor cetatenilor.

  inapoi la cuprins

  POLITICA SOCIALA, JUSTITIA SOCIALA, EGALITATEA SANSELOR SI PROTECTIA SOCIALA

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM urmareste sa realizeze polarizarea tuturor categoriilor si grupurilor sociale in jurul ideii de colaborare sociala, pe baze democratice in deplin respect fata de drepturile omului ca persoana cu individualitatea sa si calitatea sa de cetatean al tarii , indiferent de sex, nationalitate, virsta si convingeri. Aceasta este singura cale pentru realizarea echilibrului social si economic.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM constata ca tara are nevoie de fapte, nu de vorbe si promisiuni demagogice, ca viitorul apartine categoriei sociale mijlocii, a muncitorului agricol si industrial si a creatorului cu mintea, a functionarilor puternic atasati ideii de libertate, dreptate si solidaritate sociala.

  Statul social de drept, in calitatea sa de garant al justitiei sociale, trebuie sa-si exercite atributiile pentru compensarea efectelor negative, in plan social, ale fluctuatiilor pietei si ale conjuncturilor economice nefavorabile. El trebuie sa actioneze constant pentru realizarea unor mecanisme eficiente de redistribuire a rezultatelor economice, in masura sa atenueze decalajele dintre saraci si bogati, sa asigure protectia categoriilor vulnerabile si a celor defavorizate, sa previna si sa combata marginalizarea si excluderea sociala.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca un obiectiv prioritar al politicii sale sociale, protectia populatiei pe toate coordonatele, pronuntindu-se pentru accesul neingradit la educatie, cultura, asistenta medicala si finantarea acestora, cu prioritate de catre stat.

  inapoi la cuprins

  INVATAMANTUL

  In conceptia Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, educatia si invatamintul au un rol determinant in realizarea progresului economic si social al tarii noastre.

  Avind in vedere ca accesul la educatie si cultura constituie un drept fundamental al omului, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru gratuitatea intregului proces instructiv-educativ in institutiile publice de invatamint. In masura asigurarii conditiilor corespunzatoare, Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM opteaza pentru prelungirea invatamintului obligatoriu la 10 ani, si in perspectiva, pentru generelizarea celui liceal, in conformitate cu tendintele existente pe plan mondial.

  Invatamnintul trebuie gindit pe baze moderne, pregatirea tinerelor generatii nu trebuie sa se rezume la transmiterea si reproducerea pasiva a cunostintelor profesionale, tehnice si culturale, ci trebuie sa aiba in vedere stimularea facultatilor creatoare ale tinerilor a capacitatii de a comunica si coopera, de a-si apara drepturile si interesele, astfel incit integrarea absolventilor, in conditiile economiei de piata, sa se faca rapid si eficient.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM promoveaza totodata principiul performantei individuale al competitiei si al calitatilor morale esentiale propasirii tarii si alinierii ei la nivelul tarilor avansate.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere modernizarea sistemului educational si a institutiilor de invatamint astfel incit acestea sa satisfaca cerintele dezvoltarii economico-sociale contemporane. Scoala romaneasca trebuie sa asigure formarea unei culturi generale moderne si accesul la cele mai noi cunostinte tehnico-stiintifice, cunoasterea aprofundata a istoriei si a valorilor nationale, sa cultive sentimentele patriotice, valorile moral-civice si grija fata de problemele mediului. Un loc aparte va trebui sa-l ocupe formarea deprinderilor de utilizare a tehnologiilor informationale, astfel incit sa se asigure accesul fiecarui individ la informatie si cultura in cadrul unei societati romanesti integrate in revolutia informationala.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru sprijinirea initiativelor particulare in domeniul invatamintului; sponsorizari, burse, premii, ca si creearea de institutii private care sa raspunda necesitatilor sociale si economice ale Romaniei. De asemenea, este necesara incurajarea eforturilor care vizeza afilierea Romaniei la cadrul juridic international privind recunoasterea diplomelor romanesti din toate formele de invatamint.

  Consecvent principiilor sale de dialog, solidaritate si cooperare in relatiile interetnice, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru un invatamint modern si performant in limba materna pentru minoritatile nationale concomitent cu insusirea limbii si culturii romane. Predarea istoriei si geografiei se face in limba romana, de profesori romani.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca se impune reconsiderarea rolului corpului didactic de toate gradele, in sensul recunoasterii importantiei sociale a muncii sale, prin imbunatatirea conditiilor de lucru si printr-o retribuire adecvata profesiei lor si acordarea de facilitati atractive pentru stabilitate in sistemul de invatamant.

  inapoi la cuprins

  STIINTA

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM acorda stiintei si creatiei stiintifice o importanta deosebita, pornind de la adevarul ca in conditiile lumii contemporane, la baza progresului economic si social si al civilizatiei in general stau cuceririle stiintei, ea insasi o forta decisiva a dezvoltarii economico-sociale.

  Dezvoltarea stiintei, a cercetarii fundamentale si aplicative romanesti, constituie o componenta fundamentala a optiunii Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM pentru dezvoltarea durabila. In acest context, sunt necesare integrarea economico-sociala a cercetarii si dezvoltarea caracterului sau interdisciplinar in masura sa contribuie la sustinerea domeniilor educationale, sociale si ecologice, sa asigure compatibilitatea tehnologica, culturala si informationala cu tarile dezvoltate.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru reformarea cadrului de organizare si functionare, de finantare si valorificare a cercetarii stiintifice romanesti precum si pentru afirmarea ei in viata stiintifica internationala.

  Asigurarea conditiilor necesare dezvoltarii stiintei si afirmarii in tara a talentelor romanesti, a specialistilor cu inalta calificare, impune realizarea unei corelari eficiente a eforturilor statului cu initiativele private.

  De asemeni este necesara identificarea directiilor de cercetare stiintifica si tehnologica care sa-si propuna ca obiective prioritare: modernizarea si relansarea activitatii economice, cresterea competitivitatii produselor romanesti, dezvoltarea acelor ramuri productive sau de utilitate sociala, care pot asigura stabilitatea economica si creearea de locuri de munca.

  inapoi la cuprins

  CULTURA

  Cultura reprezinta un factor de identitate nationala si de comunicare universala, de a carei promovare depind formarea si dezvoltarea personalitatii umane, progresul general al societatii si armonia sociala.

  Sprijinirea valorilor culturale traditionale, a creatiei artistice, ocrotirea, pastrarea si valorificarea patrimoniului cultural al tarii, constituie, in viziunea Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, obiective de interes national.

  Libertatea de creeatie este o conditie indispensabila pentru dezvoltarea culturii, care nu poate fi deplina in lipsa unor conditii materiale adecvate. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru o politica de sprijinire a creatorilor de valori cultural-artistice prin finantari, sponsorizari, premii, burse etc., ca si pentru respectarea proprietatii intelectuale. Organizarea profesionala a creatorilor artistici este o chestiune care priveste dreptul lor la asociere.

  Pentru asigurarea accesului la cultura a tuturor cetatenilor, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, prin creearea si dotarea unor retele diversificate de institutii publice – case de cultura, muzee, teatre, scoli si universitati populare, biblioteci publice si scolare etc. In acest scop este necesara realizarea unor programe de finantare complexa, prin corelarea resurselor bugetare cu cele ale initiativelor private.

  In promovarea valorilor culturale autentice romanesti si universale, in respectul libertatii de expresie, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera necesara acordarea unei atentii sporite protectiei morale a publicului in fata tendintelor nocive de proliferare a pornografiei si apologia violentei.

  Accesul neingradit la informatie constituie un drept fundamental de care trebuie sa beneficieze toti cetatenii. De aceea Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca mijloacele publice de informare trebuie sa fie puse in serviciul contribuabililor si respinge toate formele de cenzura si de monopolizare a informatiei. Mediile de informare au menirea sa devina instrumente veritabile de comunicare sociala, in respectul adevarului si al pluralismului opiniilor. In acest scop se impune adoptarea unor forme eficiente de protejare a libertatii de expresie a lucratorilor din toate mediile de informare si realizarea unui cadru legal menit sa asigure o deontologie profesionala adecvata.

  Minoritatile nationale au dreptul deplin de a-si cultiva limba si traditiile, parte integranta a tezaurului cultural al Romaniei, fara ca prin aceasta sa genereze izolationismul, sovinismul sau degradarea reletiilor sociale.

  inapoi la cuprins

  SANATATEA

  Considerind ca asistenta medicala trebuie acordata tuturor celor care au nevoie de ea, fara deosebire de statut social sau posibilitati financiare, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru gratuitatea acesteia in institutiile medicale de stat. Totodata pentru a facilita accesul populatiei la serviciile medicale moderne, de calitate, este necesara dezvoltarea unui sistem generalizat de asigurari de sanatate si a unitatilor de asistenta medicala private.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere modernizarea retelei sanitare, adaptarea metodelor eficiente de tratament ambulatoriu a unor categori de bolnavi, dezvoltarea sistemului medicilor de familie, a medicinei muncii si a celei sociale, masuri capabile sa imbunatateasca starea genenerala de sanatate si sa conduca la prelungirea sperantei de viata. Pentru combaterea flagelului ce il reprezinta raspundirea rapida a bolilor contagioase si incurabile, se impune promovarea sustinuta a medicinei preventive, prin adoptarea unei legislatii adecvate si urmarirea aplicarii stricte a normelor sanitare de igiena.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru ameliorarea conditiilor de lucru si retribuire a personalului medico-sanitar in masura sa-i confere un statut demn in societate.

  inapoi la cuprins

  EDUCATIA FIZICA SI SPORTUL

  Educatia fizica si sportul au un rol determinant in formarea caracterului si personalitatii, in dezvoltarea armonioasa fizica si psihica, a tineretului ca si in cresterea nivelului de sanatate al populatiei. Pornind de la aceasta convingere, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru dezvoltarea bazei sportive, crearea de cluburi si asociatii sportive pe intregul teritoriu al tarii, asigurarea bazei materiale specifice in unitatile de invatamint si pregatirea corespunzatoare a cadrelor de specialitate.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM sustine, in egala masura, atit sportul de performanta cit si cel de amatori. Sportul de performanta constituie un cadru de afirmare a tinerilor din toate mediile sociale, un factor de promovare a dialogului in relatiile dintre oameni si popoare. Apreciind ca performantele obtinute de sportivii romani constituie o modalitate eficienta de promovare a imaginii Romaniei in lume, Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM considera ca se impune o mai mare recunoastere sociala a talentului lor.

  inapoi la cuprins

  AFIRMAREA TINERILOR IN SOCIETATE

  Participarea tinerilor din toate categoriile sociale, fara deosebire de sex, apartenenta etnica si convingeri religioase, la viata politica, economica, sociala si culturala a tarii constituie un obiectiv prioritar al Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM.

  Tinerii trebuie sa participe activ la oricare program de reforma al tarii, sa-si puna in valoare capacitatea de munca, initiativa si performanta, sa contribuie direct si substantial la dezvoltarea si democratizarea tarii.

  In conceptia Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM tinerii trebuie sa beneficieze de sanse egale de afirmare in societate, de conditii echitabile de formare profesionala si incadrare in munca. Astfel, este necesara promovarea unor programe destinate formarii si dezvoltarii competentelor tinere din toate domeniile, concomitent cu imbunatatirea sistemului de burse si facilitati, a conditiilor de invatatura, de munca si de locuit pentru tineretul scolar, universitar si muncitoresc.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru promovarea cadrelor tinere, dinamice si competente, in conducerile si consiliile de administratie ale societatilor comerciale si institutiilor bugetare, in invatamint, in organele puterii de stat, atit la nivel national, cat si local. El are in vedere sprijinirea tinerilor intreprinzatori, a tineretului satesc si a tinerilor specialisti agricoli in deschiderea pe cont propiu de activitati productive, comerciale si in sfera serviciilor.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM apreciaza ca trebuie sa li se ofere tuturor tinerilor sansa unui start favorabil in viata. Astfel, este necesara extinderea programelor specifice de sprijinire a integrarii in munca a absolventilor diverselor forme de invatamant si de combatere a somajului in rindul tinerilor precum si acordarea, de catre stat, a unui sprijin consistent tinerelor familii pentru intemeierea unui camin propriu.

  Considerand necesara participarea tinerilor la activitatiile culturale si sociale, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere stimularea crearii de cluburi, societati si alte forme asociative specifice tineretului, dezvoltarea unor retele turistice specifice, promovarea eco-turismului si a altor forme de ocupare a timpului liber.

  inapoi la cuprins

  PROMOVAREA SI SUSTINEREA FEMEILOR

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru o politica de promovare a femeii, de asigurare a unei reale egalitatii in drepturi, menite sa-i ofere un statut demn in societate si familie. Se are in vedere sprijinirea calificarii si perfectionarii profesionale a femeilor pentru a le facilita accesul la posturile calificate si bine remunerate, ca si reprezenntarea corespunzatoare in structurile de decizie, la toate nivelele societatii.

  Femeile care de regula resimt primele efectele crizelor economico-sociale trebuie sa fie protejate printr-un sistem adecvat – programe de combaterea a somajului si de recalificare profesionala a fortei de munca feminine, pensii, ajutoare de natalitate, programe reduse de munca, munca la domiciliu, etc. in conformitate cu principiile economiei de piata.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru eliminarea oricaror practici discriminatorii, ilegale de divizare a muncii pe criterii de sex, precum si pentru combaterea violentei, abuzurilor si exploatarii sexuale la care sunt supuse femeile. In acest scop, este necesara o politica ferma de aplicare a prevederilor legale in domeniul incadrarii in munca si al drepturilor salariale, concomitent cu perfectionarea cadrului juridic si institutional menit sa acorde femeilor protectia necesara.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM recunoaste rolul determinant al femeii in cresterea si educarea copiilor, in mentinerea si consolidarea familiei si pledeaza pentru cresterea ponderii timpului liber acordat vietii de familie, activitatilor culturale si sociale, refacerea capacitatii de munca. Acest obiectiv poate fi realizat prin prelungirea perioadei de concediu post-natal platit, cu considerarea intregii perioade ca vechime in munca, imbunatatirea sistemului educational scolar si prescolar, perfectinarea retelei medico-sanitare, modernizarea si diversicarea serviciilor sociale si a celor casnice.

  inapoi la cuprins

  OCROTIREA FAMILIEI SI A COPILULUI

  Protectia copilului este inseparabila de cea a maternitatii si a familiei. Statul trebuie sa vegheze la mentinerea capacitatii familiei de a-si asuma si indeplini sarcinile sociale care ii revin.

  Pentru prevenirea crearii unor inegalitatii ireparabile, inca din primii ani de viata, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru accesul tuturor copiilor la o alimentatie corecta, conditii decente de locuit, ingrijiri medicale corespunzatoare, educatiei si o viata in familie, in conformitate cu prevederile Conventiei internationale a drepturilor copilului. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru gratuitatea procesului educativ prescolar in unitatile de stat – gradinite, crese, internate si semi-internate etc. – pentru asigurarea unor conditii decente de locuit si alimentatie pentru copii apartinind categoriilor de populatie cu venituri mici si celor defavorizate.

  Pentru combaterea marginalizarii sociale si a fenomenului delicventei juvenile, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere modernizarea si sporirea eficientei institutiilor statului care concura la realizarea protectiei copilului, ca si sprijinirea initiativelor in domeniu al organizatiilor neguvernamentale.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM constata cu ingrijorare scaderea considerabila, in ultimii ani, a ratei natalitatii in Romania, care risca sa afecteze, pe termen lung, mentinerea capacitatii de munca si performanta a poporului roman. O evolutie demografica optima poate fi asigurata printr-o politica de ansamblu, care sa urmareasca realizarea stabilitatii familiei si ameliorarea bazei sale economice, imbunatatirea ocrotirii copilului, cresterea starii generale de sanatate si a nivelului de trai a populatiei.

  inapoi la cuprins

  COMBATEREA SOMAJULUI SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

  In conceptia Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, statul trebuie sa actioneze cu consecventa pentru asigurarea exercitarii dreptului la munca, pentru a oferi cetatenilor sai posibilitatea de a-si cistiga existenta prin efort propriu, in functie de pregatire, capacitate si performanta.

  Ocuparea fortei de munca este o preocupare majora a Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM fiind o conditie fundamentala pentru asigurarea participarii cetatenilor la vita economica si sociala, a unei repartitii mai echitabile a rezultatelor economice.

  Somajul afecteaza diverse categori de populatie, in special femei si tineri.

  Lupta pentru combaterea somajului presupune derularea unor politici coerente de crearea de locuri de munca, promovarea celor mai performante structuri economice reconversia fortei de munca si perfectionarea ei profesionala.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere crearea de locuri de munca prin sustinerea unor programe de investitii menite sa asigure relansarea economiei nationale si prin construirea unor obiective economice si sociale de interes public – locuinte, autostrazi, sosele, cai ferate, dotari tehnico-edilitare, amenajeri hidrotehnice, irigatii, imbunatatiri funiciare etc. finantate integral sau partial de catre stat. Totodata, este necesara stimularea amplasarii de noi activitati economice in zonele cu un grad mare de somaj, ca si acordarea de facilitati fiscale agentilor economici care creaza locuri de munca.

  inapoi la cuprins

  VENITURILE POPULATIEI

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru o repartitie echitabila a roadelor progresului, pentru cresterea veniturilor obtinute prin munca si un trai demn pentru toti cetatenii tarii.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca se impune redimensionarea si diferentierea veniturilor minime, pe baza aprecierii corecte a nevoilor esentiale respectiv a cheltuielilor necesare unei minim de trai decent individual si familial.

  In domeniul veniturilor trebuie realizate corelatii echitabile intre salarii si munca prestata, intre veniturile salariale mari si cele mici, intre salarii si pensii, burse, alocatii pentru copii, ajutoare sociale, inlaturindu-se nedreptatile existente.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru cresterea si stabilitatea puterii de cumparare a populatiei, prin adoptarea de masuri anti-inflationiste si anti-speculative, prin reducerea impozitului pe veniturile obtinute prin munca.

  In conceptia Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM politicile active de ocuparea fortei de munca, asigurarea unor venituri corespunzatoare si combaterea saraciei contribuie la cresterea performantelor economice si dezvoltarea pietei interne, la diminuarea motivatiei emigrarii si la realizarea unui climat interm de cooperare sociala.

  inapoi la cuprins

  PROTEJAREA VENITURILOR PENSIONARILOR

  Pensionarii reprezinta una din categoriile sociale cele mai afectate de instabilitatea economica. Inflatia si indexarea cu intirziere a pensiilor au transformat acest important segment de populatie intr-o categorie saraca defavorizata.

  In vederea cresterii veniturilor pensionarilor si a calitatii vietii lor, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM propune imbunatatirea radicala a Legii pensiilor prin legiferarea urmatoarelor principii:

  • orice venit salarial fiscalizat (salariu, acord, premii, ore suplimentare etc. pentru care salariatul a platit cota parte la contributia de asigurari sociale) trebuie sa se regaseasca in cuantumul pensiei calculate in momentul pensionarii;
  • la un nivel egal de incadrare, salariu si vechime in munca sa-i corespunda un nivel echivalent si actualizat al pensiilor;
  • dreptul la pensie fiind un drept castigat, pe care pensionarii nu mai au de ce sa-l dovedeasca, se propune eliminarea obligativitatii pentru pensionari de a aduce acte doveditoare eliberate de la arhivele locului de munca. Eliminarea oricarei obligatii a pensionarilor este cu atat mai necesara cu cat multe arhive sunt astazi arhive lichidate, pierdute sau incomplete;
  • aplicarea aceleiasi modalitati de calcul al pensiei indiferent de activitatea desfasurata ca salariat,
  • calcularea pensiei prin considerarea integrala a drepturilor castigate ca urmare a incadrarii in grupele I si II,
  • introducerea pensiei minime garantate, nu mai mica de 75% din salariu minim pe economie,
  • cresterea substantiala a cuantumului pensiei de urmas in cazul sotului/sotiei supravietuitoare, precum si a limitelor de acordare a acestei pensii.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera necesar constituirea unui Fond de Compensare, aflat in proprietatea pensionarilor, prin transferul unei parti semnificative din activele privatizabile detinute de stat si a unor parti din patrimoniile aflate in proprietatea statului. Aceasta solutie se bazeaza pe dreptul evident al pensionarilor de a recupera o parte din proprietatea statului creata prin munca nemijlocita a difereritelor generatii de pensionari.

  Pentru asigurarea sanatatii pensionarilor Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru controlul distributiei si preturilor medicamentelor, statul trebuie sa intervina prin mecanismul legislativ in privinta asigurari permanente a medicamentelor gratuite si compensate precum si a celor din programe speciale. Se va urmari de asemenea si intocmirea de catre specialisti a unei liste cu boli specifice varstei a treia precum si cele rezultate din conditiile de munca periculoase, boli ce urmeaza a fi tratate cu medicatie in regim de gratuitate.

  inapoi la cuprins

  PREVENIREA SI COMBATEREA MARGINALIZARII SI EXCLUDERII SOCIALE

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este ingrijorat de cresterea numarului de persoane care, ajunse sub pragul saraciei nu pot face fata cheltuielilor zilnice legate de procurarea hranei, imbracamintei si medicamentelor, de intretinerea unei locuinte. Numeroase persoane sunt afectate de consecintele dezintegragii relatiilor de munca, a legaturilor familiale sau a relatiilor sociale, de conditiile precare de locuit, ajungind astfel marginalizate sau chiar excluse din punct de vedere social.

  In conceptia Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM statul trebuie sa adopte masuri de imbunatatire a protectiei sociale in scopul asigurarii unui minim de trai decent pentru categoriile de populatie vulnerabile si defavorizate: somerii, familiile cu multi copii, pensionari, batrini singuri, persoane handicapate, orfanii, copiii strazii, urmasii victimelor si ranitii din Revolutie,veteranii, vaduvele si invalizii de razboi.

  inapoi la cuprins

  STATUL SI CETATENII, PARTENERIATUL SOCIAL, ORDINEA DE DREPT SI APARAREA TARII, SINDICATELE SI SOCIETATEA CIVILA

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM militeaza pentru democratizarea in profunzime a societatii romanesti, pentru perfectionarea mecanizmelor democratice de exercitare a controlului societatii civile asupra institutiilor publice. In acest scop trebuie imbunatatit cadru legislativ si institutional al statului de drept privind responsabilitatile ministeriale si statutul functionarului public. In acest context Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta ferm pentru introducerea obligativitatii controlului averilor functionarilor si demnitarilor publici, inclusiv ale membrilor Parlamentului.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere depolitizarea, modernizarea si sporirea eficientei administratiei publice, in vederea functionarii sale in beneficiu cetateanului, independent de culoarea politica a guvernelor. Astfel, trebuie realizate definirea stricta a responsabilitatii factorilor de decizie si transparenta activitatii acestora, pentru combaterea coruptiei si birocratiei, pentru aplicarea ferma si nediscriminatorie a legii. Totodata este necesara imbunatatirea sistemului fiscal, in sensul stabilirii prin lege a cuantumului si destinatiei diferitelor categorii de venituri bugetare, asigurindu-se, in acest mod, gestionarea mai eficienta a banului public, diminuarea deturnarilor si risipei.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru consolidarea democratiei politice si economice la nivel local, prin sporirea autonomiei locale, modernizarea administratiei si a servicilor publice, realizarea descentralizarii fiscale.

  Pentru protejarea eficienta a consumatorilor, se impune imbunatatirea activitatii organizmelor de stat insarcinate cu controlul calitatii produselor si serviciilor, concomitent cu realizarea cadrului legal si institutional necesar obtinerii de despagubiri pentru eventualelor prejudicii suferite.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM acorda o importanta aparte institutiilor de aparare a ordinii publice si siguranta statului care sa permita mentinerea unui climat de securitate si liniste pentru cetateni in conditiile respectarii stricte a legii, drepturilor omului si exercitarii controlului democratic.

  In conceptia Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM armata este principalul garant al apararii independentei, suveranitatii si integritatii teritoriale a tarii si va actiona energic pentru intarirea capacitatii sale de lupta.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru mentinera si utilizarea eficienta a potentialului de productie al industriei de aparare si al cercetarii stiintifice din domeniu.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM actioneaza pentru dezvoltarea dialogului social si acorda un interes deosebit colaborarii cu sindicatelor. O conditie deosebita pentru infapturea justitiei sociale si a dezvoltarii durabile este existenta unui parteneriat social real intre sindicate, guvern si patronat.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere realizarea in cadrul parteneriatului, a unei platforme de convergenta si cooperare sociala, care sa asigure un sprijin consistent reconstructiei economice a tarii si insanatosirii climatului social.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM sprijina sindicatele pentru a-si realiza rolul de aparare a intereselor si drepturilor salariatilor si le considera aliate in realizarea unui cadru economico-social menit sa imbunatateasca nivelul de viata si conditiile de munca al oamenilor.

  Actionind pentru democratizarea reala a societatii romanesti Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru dezvoltarea societatii civile, ca premisa a reasezarii vietii publice pe coordonatele solidaritatii si cooperarii. El considera deosebit de importanta colaborarea cu organizatiile nonguvernamentale si cu celelalte structuri ale societatii civile; sindicatele, organizatiile de tineret, femei, pensionari, alte categorii socio-profesionale, organizatii de caritate si de protectia mediului, cultele religioase etc.

  O atentie deosebita trebuie acordata Bisericii Ortodoxe Romane. Biserica nationala a reprezentat, in decursul istoriei poporului roman, un factor de identitate culturala, de conservare a traditiilor si spiritualitatii nationale.

  Bisericii nationale ii revine un rol important in pastrarea echilibrului moral al poporului roman si realizarea unor relatii normale de convietuire sociale.

  Atasat valorilor democratiei Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru respectarea deplina a libertatii de constiinta si credinta dar nu poate accepta actiunile de prozelitizm si intoleranta unor culte si secte religioase.

  inapoi la cuprins

  POLITICA ECONOMICA

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM isi exprima optiunea pentru economia de piata si garantarea dreptului la proprietate, ca factori esentiali de reglare a mecanismelor economice, de punere in valoare a initiativei si competentei. El considera ca pluralismul formelor de proprietate si de organizare a acesteia – de stat, privata, asociativa, cu capital intern, mixt si strain – ca si existenta unui echilibru viabil intre ele constituie factori determinanti ai cresterii economice. Potrivit acestei conceptii, proportiile dintre formele de proprietate sunt flexibile, se schimba in diverse etape ale dezvoltarii pastrindu-se totusi o pondere semnificativa a proprietatii de stat ce permit imbinarea criteriilor economice cu cele sociale.

  In conceptia Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, realizarea unui echilibru functional intre cresterea economica si infaptuirea justitiei sociale se poate implini numai intr-o societate care asigura si dezvolta, pe linga democratia politica si pe cea economica. Aceasta presupune existenta unor forme viabile de co-participare, co-decizie si co-interesare a cetatenilor la activitatea economica, cit si accesul neingradit al acestora la informatiile si deciziile privind marile optiuni economice – restructurarea ramurilor de productie, privatizarea, integrarea in pietele internationale etc.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM s-a pronuntat impotriva privatizǎrii economiei prin vanzare, privatizarea trebuia fǎcutǎ prin aport de capital in vederea asigurǎrii resurselor necesare pentru dezvoltare si investitii.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronuntǎ ferm impotriva privatizǎrii ramurile de interes national-strategic-social ale statului roman – industria de apǎrare, porturile si aeroporturile, CFR-ul, Posta Romanǎ, CEC-ul, Imprimeria Nationalǎ, Loteria Nationalǎ, a instrǎinǎrii resurselor minerale si energetice ale tǎrii, a productiei si distributiei de energie – petrol, gaze, electricitate.

  In vederea consolidarii democratiei economice, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM urmareste ca fiecare cetaten sa posede o minima baza economica. Astfel, se are in vedere promovarea actionariatul popular, prin sistemului societatilor corporatiste, cu garantarea sau participarea statului, sustinerea si protejarea proprietatii taranesti si sprijinirea celor mai profitabile forme de asociere cooperatista a producatorilor, a detinatorilor individuali de pamint.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru modelul de dezvoltare durabila, bazat pe o economie de piata moderna si eficienta, capabila sa asigure resursele necesare imfaptuirii justitiei sociale, satisfacerea nevoilor populatiei si protejarea mediului natural.

  Modelul dezvoltarii durabile consta in abordarea intr-o maniera integrata a cresterii economice, protectiei mediului inconjurator, infaptuirii justitiei sociale si democratizarii societatii.

  In viziunea Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, realizarea dezvoltarii economico-sociale durabile in conditiile Romaniei este posibila si necesara in contextul economiei de piata. Aceasta alternativa ofera solutiile, atit pentru depasirea dezechilibrelor economico-sociale fundamentale, istorice sau contemporane si armonizarea componentelor structurale ale economiei cit si pentru recuperarea decalajelor fata de tarile dezvoltate.

  Experinta tarilor dezvoltate si a celor in curs de dezvoltare a relevat ca singure, mecanismele pietii nu pot solutiona unele probleme majore ale societatii contemporane, cum ar fi persistenta polarizarii societatii in bogati si saraci, a decalajelor zonale de dezvoltare si a poluarii mediului natural. Interventia statului pentru corectarea acestor carente si pastrarea echilibrului economic si social devine, deci, necesara.

  In conceptia Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM realizarea dezvoltarii durabile solicita promovarea, de catre stat, a unor masuri de consolidare a mecanismelor democratice si participative, a unor pirghii eficiente de redistribuire a rezultatelor economice in masura sa asigure resursele necesare penru realizarea protectiei sociale. De asemenea, penru asigurarea unui raport optim intre liberalismul pietei si protejarea intereselor de ansamblu ale societatii, statul trebuie sa dezvolte si perfectioneze unele mecanisme si institutii de interventie – sistem de prognoza si planificare macro-economica, sisteme fiscale si de credit eficiente etc. – care sa poata fi utilizate in sprijinul agentilor economici si al populatiei. Concomitent, trebuie perfectionat cadrul legal si institutional destinat protejarii mediului natural, mentinerii echilibrului eco-sistemelor si utilizarii rationale a resurselor naturale.

  Realizarea dezvoltarii durabile presupune o restructurare a economiei in concordanta cu directiile actuale ale stiintei si tehnicii, adecvata posibilitatiilor Romaniei si cerintelor pietelor internationale, precum si folosirea judicioasa a resurselor umane si materiale.

  inapoi la cuprins

  RESTRUCTURAREA SI DEZVOLTAREA INDUSTREI

  Competivitatea economica poate fi atinsa prin aplicarea unor programe rationale de restructurare, avind ca obiective prioritare retehnologizarea, modernizarea infrastructurilor, cresterea competentei manageriale si incurajarea initiativei economice.

  In restructurarea industriei, pentru a deveni competitiva, in conditiile dinamicii concurentei din economia de piata, o atentie deosebita trebuia acordata ramurilor industriale de baza, nu insa pe calea renuntarii conjucturale la unele ramuri si subramuri, sau prin faramitarea fara discernamint, din impulsuri voluntariste, straine conceptului economico- financiar, a marilor intreprinderi industriale, asa cum s-a procedat pana acum, ci in baza unor criterii riguros stiintifice de eficienta economica. De asemenea, procesele de privatizare, restructurare si retehnologizare trebuiau insotite de programe si pachete de masuri menite sa solutioneze, in prealabil, asigurarea de locuri de munca si reconversia profesionala. Elaborarea acestor programe necesitau o permanenta consultare si colaborare cu sindicatele si patronatul, in cadrul parteneriatul social.

  Pronuntindu-se pentru o industrie moderna, competitiva, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere dezvoltarea ramurilor de virf, nepoluante, care sa incorporeze tehnologie moderna si inteligenta, implicind consumuri reduse de materii prime si energie.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca elaborarea unui program coerent de restructurare, corespunzator modelului de dezvoltare durabila, va oferi premisele necesare obtinerii unor fonduri de investitii importante din partea intreprinzatorilor romani si straini, pentru impulsionarea economiei romanesti.

  inapoi la cuprins

  AGRICULTURA SI SECURITATEA ALIMENTARA

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru promovarea unei strategii de sustinere si protejare a agriculturii si industriei alimentare nationale, in contextul integrarii Romaniei in structurile economice europene, precum si pentru asigurarea securitatii alimentare a populatiei.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca fondul funiciar al tarii, este un bun de importanta nationala ce nu trebuie instrainat si ca la baza dezvoltarii si modernizarii agriculturii trebuie sa se afle dimensionarea optima a structurilor de proprietate, folosirea metodelor agro-zootehnice moderne si a tehnologiilor avansate, exploatarea rationala a pamintului, punera in valoare a competentei specialistilor din domeniu.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru garantarea dreptului de proprietate asupra pamintului, sustinind toate formele de proprietate si de organizare a acesteia. Este necesara reinfiintarea unitatilor agricole cu capital de stat pentru exploatarea fondului funciar al statului, consolidarea si modernizarea asociatiilor agricole si a gospodariilor taranesti, in vederea transformarii acestora in ferme moderne, capabile sa desfasoare o activitate economica rentabila in conditiile concurentei de piata.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM pune in centrul politicii sale agrare rentabilizarea agriculturii, ceeace presupune modernizarea dotarii tehnico-materiale, folosirea metodelor manageriale moderne si tehnologiilor avansate.

  Convins de avantajele lucrarii pamintului pe loturi mari Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru incurajarea si stimularea asocierilor libere intre proprietarii individuali de pamint.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere promovarea de catre stat a unor politici de sprijinirea a producatorilor agricoli prin facilitati financiare, asistenta tehnica agricola si veterinara, realizarea de lucrari funiciare de mare importanta nationala, dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniu. Totodata se are in vedere dezvoltarea in teritoriu a retelelor de banci de credit agricol si de asigurari pentru calamitati naturale, destinate sprijinirii producatorilor, precum si realizarea unui sistem eficient de achizitie a produselor agricole.

  O mare importanta prezinta modernizarea si dezvoltarea industriei alimentare romanesti, ca si integrarea acesteia cu productia agro-zootehnica, pentru valorificarea profitabila a resurselor autohtone, diversificarea cresterea calitatii produselor.

  Securitatea alimentara a populatiei reprezinta un obiectiv major al Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM. Astfel este necesara derularea unei politici coerente de sprijinire a productiei autohtone, in vederea asigurarii necesarului de produse agro-alimentare de buna calitate la preturi accesibile. Aceasta masura va contribui la scaderea ponderii cheltuielilor pentru hrana din bugetul de familie si la ridicarea nivelului general de trai.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei din localitatile mici si mijlocii, a celor din mediu rural, prin promovarea unor programe guvernamentale de modernizare a institutiilor teritoriale de educatie si cultura, de sanatate si asistenta sociala. De asemeni se are in vedere incurajarea dezvoltarii la sate a intreprinderilor productive mici si mijlocii si a unitatilor prestatoare de servicii.

  inapoi la cuprins

  SUSTINEREA PRODUCTIEI NATIONALE

  Pentru utilizarea eficienta a potentialului economic, material si uman al tarii si realizarea dezvoltarii durabile in conditiile Romaniei, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca prioritare definirea intereselor economice nationale si elaborarea unei strategii de dezvoltare.

  In acelasi scop, este necesara realizarea unor programe de investitii, cu atragerea capitalului autohton si strain, axate pe dezvoltarea ramurilor si intreprinderilor viabile, stimularea crearii intreprinderilor mici si mijlocii, extinderea si modernizarea infrastructurilor, pe promovarea constructiei de lucrari publice si de locuinte.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru sprijinirea cu prioritate a sectoarelor productive si a capitalului autohton, prin aplicarea unei fiscalitati diferentiate si flexibile. Astfel o politica a impozitului pe profit si a dobinzilor care sa stimuleze investitiile si productia, insotita de o fiscalitate care sa favorizeze firmele si cetatenii cu venituri mici si mijlocii, va crea conditiile favorabile pentru sporirea consumului si a productiei autohtone.

  De asemeni se impune promovarea unor politici financiare, monetare si valutare capabile sa contribuie la functionarea echilibrata a mecanismului economic.

  Recurgerea la credite externe trebuia axata cu prioritate pe investitii si dezvoltarea legaturilor comerciale internationale ale Romaniei, nu pentru consum si acoperirea deficitului comercial asa cum s-a procedat dupa revolutie, mai ales in 2009, fapt ce a condus la cresterea progresiva a datoriei externe, care va deveni inrobitoare pentru tarǎ si o grea povara pentru economie si populatie.

  inapoi la cuprins

  DEZVOLTAREA SERVICIILOR

  In conceptia Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM dezvoltarea serviciilor pentru populatie, a celor publice, sociale, bancare, informatice, etc., va conduce la crearea de locuri de munca si ridicarea nivelului general de civilizatie. contribuind, totodata, la realizarea unei economii moderne si performante.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera necesara dezvoltarea unor retele de unitati prestatoare de servicii diversificate pe intreg teritoriul tarii, modernizarea si extinderea infrastructurii din transporturi, a celei informationale si de comunicatii si conectarea acestora la retelele europene.

  Un domeniu important al serviciilor, capabil sa valorifice importantul potential natural al tarii si sa atraga resurse financiare importante, il reprezinta turismul.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru adoptarea unei politici de promovare a turismului care sa urmareasca dezvoltarea zonelor de interes, valorificarea eficienta a retelei hoteliere, imbunatatirea si diversificarea serviciilor conexe, precum si sprijinirea financiara si logistica a initiativelor specifice ale locuitorilor din aceste zone. Totodata, este necesara dezvoltarea unor retele turistice accesibile marii parti a populatiei, prin promovarea unor forme variate de organizare a turismului – turismul balnear, agroturismul, turismul montan, etc.

  inapoi la cuprins

  PROTECTIA MEDIULUI

  Protectia mediului inconjurator pentru generatiile actuale si viitoare reprezinta o problema de importanta vitala.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are in vedere gestionarea rationala si eficienta a resurselor naturale, prin protejarea solului impotriva eroziunii, combaterea poluarii apelor si aerului, conservarea si dezvoltarea fondului forestier. O atentie deosebita trebuie acordata reabilitarii zonelor afectate de poluare sau de exploatare irationala, utilizarii tehnologiilor ecologice, nepoluante si reciclarii deseurilor.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM opteaza pentru dezvoltarea si perfectionarea unui cadru legal si institutional specific, care sa defineasca strict responsabilitatile si obligatiile agentilor economici si sa stabileasca o repartizare optima a surselor de finantare precum si pentru dezvoltarea unei cooperari internationale in scopul protejarii eficiente a mediului natural, la nivel zonal si continental.

  inapoi la cuprins

  POLITICA EXTERNA

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM isi intemeiaza obiectivele si prioritatile in domeniul politicii externe pe promovarea interesului national. La baza raporturilor sale externe cu toate statele si organizmele internationale – regionale si mondiale – Romania trebuie sa militeze pentru respectarea deplina a principiilor egalitatii in drepturi, independentei si integritatii teritoriale, neamestecul in treburile interne. Romania trebuie sa promoveze o politica de buna vecinatate, de asociere cu toate popoarele Europei.

  Avand in vedere pozitia geografica a Romaniei, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, a considerat ca o politica de neutralitate ar fi fost cea mai adecvata intereselor sale. Odata cu admiterea tarii noastre in NATO, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, considera ca Romania trebuie sa-si respecte obligatiile ce-i revin in cadrul acestei aliante, dar se pronunta impotriva amplasarii de baze militare straine cu caracter permanent pe teritoriu national.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM a sustinut integrarea Romaniei in structurile politice, economice si de securitate europene. Se impune ca interesele economice fundamentale ale Romaniei, odata integrata in Uniunea Europeana, sa fie aparate si promovate, astfel ca vocatia creatoare a poporului roman si avutia nationala – potentialul natural, economic, tehnologic si stiintific, ca si potentialul de educatie si instructie al resurselor umane – sa fie valorificate eficient in cadrul Uniunii Europene, al sistemului economic european.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru promovarea dialogului la toate nivelele cu tarile balcanice, ale Europei Centrale si de Est, ale fostei U.R.S.S., pentru realizarea cooperarii regionale. De asemeni Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM sustine dezvoltarea proiectului de cooperare economica in zona Marii Negre si a bazinului Dunarii, la care Romania poate contribui semnificatv datorita facilitatilor oferite de Canalul Dunare-Marea Neagra pentru patrunderea in interiorul continentului.

  In vederea realizarii unei largi deschideri internationale, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca trebuie intarite raporturile cu tarile Asiei Centrale, Orientului Mijlociu, Extremului Orient si Pacificului de Sud, cu tarile arabe, latino-americane si africane, cu toate tarile lumii.

  Considerind pacea o conditie fundamentala a dezvoltarii, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunta pentru eliminarea violentei din relatiile internationale, rezolvarea diferendelor exclusiv prin tratative, continuarea eforturilor pentru realizarea dezarmarii si a controlului armamentului, pentru intelegere si conlucrare intre toate statele lumii.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM considera ca dezvoltarea relatiilor internationale de cooperare economica, stiintifica, tehnica si culturala trebuie sa contribuie la diminuarea saraciei si a decalajelor economice, la consolidarea pacii si securitatii globale.

  Romania se pronunta pentru respectarea acordurilor si tratatelor internationale. Pacea si stabilitatea europeana si mondiala trebuie mentinute in conformitate cu Carta ONU. Aceasta nu vrea sa insemne ca Romania i-ar fi uitat pe fii sai care traiesc in afara fruntariilor tarii, ca nu-i intelege si ca nu-i va ajuta sa-si faureasca visul de revenire la patria-mama prin mijloacele admise si recomandate de ONU.

  De aceea Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, sustine desfasurarea in continuare a unor relatii speciale cu Republica Moldova, pentru cultivarea si consolidarea spatiului cultural si spiritual comun si stringerea legaturilor cu romanii din afara granitelor tarii pentru pastrarea si afirmarea identitatii lor nationale, culturale si spirituale.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM va promova in activitatea internationala dezvoltarea relatiilor de colaborare si prietenie cu partidele social-democrate si socialiste, cu alte formatiuni politice internationale democratice cu orientare de centru-stinga si stanga. In acest sens Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, reprezentantului autentic al social-democratiei romane, va intreprinde demersurile necesare pentru intrarea in Internationala Socialista.

  inapoi la cuprins