Recent Comments

  Manifest – Apel al PSDM

  Descarca document
  Descarcă documentul

  Ţara noastră a fost adusa intr-o profunda criza politică, economică, socială si morala, datoritǎ proastei guvernari, corupţiei generalizate, trădǎrii interesului naţional, fiind înrobită pentru multe generaţii de acum încolo, prin îndatorarea la istituţiile financiare internaţionale şi înstrăinarea avuţiei naţionale.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM, face un apel solemn către toţi românii care se simt trădaţi, înşelaţi si minţiţi, de actuala clasă politică ce guvernează Ţara de peste 25 de ani;

  VENITI CU NOI, SA NE LUAM TARA-NAPOI!

  Este timpul şi momentul schimbării şi înoirii clasei politice din ţara noastră. Actuala clasă politică reprezentată de partide parlamentare, ce s-au succedat alternativ sau au fost împreună la putere de peste 25 ani, cu rezultatele cunoscute; noi trăim din rău în mai rău iar ei trăiesc din bine în mai bine, fiind tot mai bogaţi şi aroganţi, s-a compromis definitiv, datorită prestaţiei lor politice şi a numeroaselor scandaluri de corupţie în care a fost implicată. Este în puterea dumneavoastră a celor care manifestaţi în stradă, să schimbaţi această clasă politică, implicându-vă în viaţa politică a ţării.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM reprezintă o bază credibilă de pornire, fiind un partid istoric nepătat şi necompromis în actul guvernării, cu lideri cinstiţi şi oneşti, unii dintre ei veterani ai social-democraţiei române, călăuziti de o singură dorinţă, ca drepturile poporului român să fie respectate, iar România să devină o ţară demnă şi respectată in lume.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este un partid deschis în plină restructurare şi reorganizare, unde puteţi adera şi unde vă puteţi implica în organizarea şi structurarea partidului, putând accede în toate structurile de conducere ale partidului, de la baza până la conducerea centrală, după principiul numărului de aderenţi pe care reuşiţi să-i strângeţi în jurul dumneavoastră şi a numărului de organizaţii pe care reuşiţi să le (re)constituiţi. Anul viitor fiind un an electoral, dumneavoastră veţi fi candidaţii noştrii pentru alegerile locale şi parlamentare.

  Cum vă puteţi implica!
  Conform hotărârii conducerii partidului, pentru (re)constituirea organizaţiilor şi alegerea organelor de conducere, conform prevederilor statutare, sunt necesare următoarele:

  • pentru organizaţia la nivel de comună sunt necesare 50-100 semnături de susţinere;
  • pentru organizaţia la nivel de oraş sunt necesare 100-500 semnături de susţinere;
  • pentru organizaţia la nivel de municipiu sunt necesare 500-1000 semnături de susţinere;
  • pentru organizaţia la nivel de municipiu reşedinţă de judeţ, sector al Municipiului Bucureşti sunt necesare 1000-1500 semnături de susţinere;
  • pentru organizaţia la nivel de judeţ, Municipiul Bucureşti sunt necesare 1500-2000 semnături de susţinere şi constituirea de organizaţii în 2/3 din unităţile administrative teritoriale ale judeţului;
  • dintre susţinǎtori veţi alege membrii activi şi simpatizantii partidului nostru şi veţi selecţiona candidaţii noştri pentru alegeri,

  Modelul de adeziune si de listă de semnături găsiţi pe situl nostru.

  Cum veţi proceda?

  • Se completează adeziunea (descarca formular) şi impreună cu o copie CI se trimit scanate, pe e-mail sau fax la sediul central,
  • Se ia legatura cu sediul central (direct, telefonic sau prin e-mail) şi veţi fi îndrumat către organizaţia judeteană a partidului sau veţi primi împuternicirea necesară pentru constituirea de organizaţii.

  Trebuie ţinut cont că actualele partide parlamentare, ce stabilesc regulile, se comportă exclusivist şi antidemocratic considerând că numai ele reprezinta clasa politică din România şi numai ele trebuie să rămână vejnic partide parlamentare. Legile electorale promovate de actuala clasa politică reprezentată de partidele parlamentare sunt gândite pentru conservarea şi perpetuarea lor la conducerea ţării. Această caracterizare este justificată de câteva elemente cum ar fi;

  • acordarea de subvenţii de la bugetul statului numai partidelor parlamentare,
  • acordarea de timpi de antenă la posturile publice de radio şi televiziune, pe timpul intregului mandat parlamentar şi pe timpul campaniilor electorale numai partidelor parlamentare, partidele neparlamentare primesc timpi de antenă doar cu 10 zile înainte de data alegerilor.
  • desemnarea reprezentanţilor partidelor parlamentare în birourile electorale se face din oficiu, partidele neparlamentare pot totuşi desemna reprezentanţi, numai în măsură în care au mai rămas locuri libere, prin tragere la sorţi,
  • stabilirea ordinii de pe buletinele de vot, în prima parte pentru partidele parlamentare, iar în partea a II-a pentru partidele neparlamentare,
  • pentru depunerea candidaturilor sunt necesare liste de susţinǎtori in cuantum de 1% din numǎrul de alegǎtori din unitatea administrativ teritoriala respectiv – comuna, oraş, municipiu, judeţ – pentru alegerile locale si respectiv 1% din electoratul ţǎrii pentru alegerile parlamentare

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este un partid istoric ce îşi are originea în Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România PSDMR, înfiinţat în anul 1893, fiind continuatorul şi succesorul legitim al Partidului Social Democrat din România, al Partidului Social Democrat Independent ce l-au avut ca preşedinte pe Constantin Titel Petrescu şi al Partidului Social Democrat Român condus de Sergiu Cunescu.

  Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este singurul partid social-democrat autentic din România şi singurul partid istoric ce şi-a păstrat doctrina şi linia politică fără compromisuri.

  Partidului nostru se revendică de la Constantin Titel Petrescu personalitatea definitorie pentru social-democraţia română în viziune modernă şi un model de o consecvenţă politică rar întâlnită în viaţa politică românească

  Programul nostru
  Industria

  • NU privatizare prin vânzare! Privatizarea trebuia făcută prin aport de capital necesar dezvoltări şi cu participarea salariaţilor şi a Statului Român in structura acţionariatului,
  • Ne pronunţăm pentru stoparea imediată a tuturor “privatizărilor”, a acestui adevărat jaf naţional. Suntem împotriva înstrăinării şi exploatării resurselor minerale şi energetice ale Ţării, producţiei şi distribuţiei de gaze şi electricitate, industriei de apărare, Loteriei Naţionale, Imprimeriei Naţionale, CEC-ului, Poştei Române, CFR-lui, porturilor şi aeroporturilor, etc.

  Exemple de privatizări ce nu trebuiau făcute:

  • PETROM – prin care au fost vândude cu 600 mil Euro, rafinăriile cele mai bune, intreaga reţea de distribuţie, resursele integrale de petrol şi 1/2 din resursele de gaze naturale, când profitul PETROM pe anul 2011 a fost de 1,165 miliarde Euro.
  • BCR–ul – prezentată ca privatizarea cea mai de succes, a fost vândută lui ERSTE BANK pentru suma de 3,75 mild. Euro – corespunzător la 62% din acţiuni, când activele băncii în 2005, când a fost vândută, au fost de 9,4 mild. Euro şi profitul a fost de 225 mil. Euro.
  • intreprinderile de stat bine organizate şi conduse sunt singurele pârghii care ne-au mai rămas, de control al suveranităţii economice şi politice ale ţării,
  • mentinerea şi creşterea numarului de locuri de muncă,

  Pilonul politicii interne al Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este creşterea nivelului de trai şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Acest lucru nu se poate obţine decât prin menţinerea locurilor de muncă şi crearea de noi locuri de muncă bine plătite. Noi vrem locuri de muncă pentru toţi cetăţenii activi ai ţării noastre.

  • execedent comercial nu deficit comercial,

  Vrem ca în primul rând să acoperim cerinţele pieţei interne cu produse fabricate în România şi cu servicii asigurate de societăţi din România.

  Datorită politicii actulei clase politice ce guvernează ţara de peste 25 ani, interesată în satisfacerea intereselor propriei clientele politice şi nu a intereselor muncitorilor şi salariaţilor, România are deficit comercial în fiecare an. Importăm mai mult decât exportăm; la un deficit comercial de 15 miliarde Euro, tradus în locuri de muncă, înseamnă un număr de 1.000.000 de locuri de muncă pierdute şi un venit la bugetul de stat care s-ar fi obţinut din impozite şi taxe de 2,5 miliarde Euro. În loc să avem 1.000.000 locuri de muncă, am alungat 1.000.000 de români în afară. Atât timp cât România va avea deficit comercial şi nu excedent comercial, viaţa noastră nu se va îmbunătăţi.

  Exemple de importuri nejustificate:

  • metroul de pe linia 2 şi garniturile de tren “săgeata albastră”, care puteau fi produse la Astra Arad şi Faur Bucureşti (fostă 23 August),
  • importul de către Primăria Capitalei, a 300 de autobuze DAF în anii 1993-1995, iar acum 500 autobuze Mercedes, cu efect direct, falimentarea si lichidarea fabricii noastre de autobuze.

  Agricultura:

  • sprijinirea asocierii proprietarilor de pâmânt,
  • sprijinirea agricultorilor cu maşini agricole şi seminţe selecţionate cu plata în produse,
  • realizarea unui sistem naţional public pentru achiziţionarea, depozitarea şi valorificarea produselor agricole,
  • înfiinţarea şi dezvoltarea de mici intreprideri de prelucrare şi valorificare a produselor agricole,
  • stoparea imediată a vânzării pământului către străini.

  Tărani nu vindeţi pământul, pământul va căpăta valoare!

  Statul Roman trebuie sa aiba drept de preemtiune la cumpararea pamantului fata de straini.

  Învăţământ, Cercetare, Sănătate – sunt domenii în care Statului Român face investiţii pe termen lung

  • învăţământul şi asistenţa medicală gratuite.

  Asistenţă şi protecţie socială:

  • pensionarii; majorarea punctului de pensie, transferul patrimoniului fostului UGSR la Casa Naţionalǎ de Pensii, controlul distribuţiei şi preţurilor medicamentelor,
  • ajutoare pentru categoriile sociale defavorizate; şomeri, familii cu mulţi copii, handicapaţi,

  Dreptate socială:

  • impozitarea progresivă a veniturilor şi averilor, confiscarea averilor obţinute ilicit. La noi averile nu se transformă în capital investiţional-productiv ci în capital de consum de lux!
  • promovarea unei legii unice a salarizării în România, cu un raport bine stabilit între salariul maxim şi salariul minim de max. 10/1, diferenţierile trebuie făcute în funcţie de calificare şi ramura de activitate. Sindicatele, Patronatele şi Guvernul negociează anual, numai salariul minim pe economie, creşterea salariilor nu trebuie să depăşească creşterea productivităţii medii pe ţară.
  • vrem să trăim în armonie socială şi solidaritate naţională!

  Justiţie şi afaceri interne:

  • Noi, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM vrem; Lege şi Ordine, Libertate şi Demnitate, Dreptate şi Solidaritate!
  • vrem respectarea legii şi a drepturilor garantate de lege!
  • legi clare şi precise, neinterpretabile, stabile şi nediscriminatorii aşa cum sunt legile electorale şi legile ce reglementează funcţionarea partidelor politice;
  • vrem restabilirea autorităţii statului democratic, pentru a realiza siguranţa cetăţeanului, apărarea lui de abuzul şi cruzimea celui cu putere.

  Independenţa Justiţiei; nici-un amestec al politicului în actul de justitie, Marea corupţie! Corupţie fără corupǎtori condamnaţi!

  • vrem ca puterea politică, să dea socoteală pentru dezordinile, abuzurile şi hoţiile de sub oblăduirea ei!

  Biserica:

  • sprijinim BOR pentru obţinerea statutului de biserică naţională şi pentru construcţia Catedralei Mântuirii Neamului.

  Politica externa:

  • schimbarea statutului ţǎrii noastre din colonie în ţarǎ independentǎ şi suveranǎ,
  • promovarea interesului naţional,
  • organizarea unui referedrum privind apartenenţa noastrǎ la Uniunea Europeanǎ, nimeni nu ne-a intrebat dacǎ vrem sǎ fim în UE şi ce presupune aceasta, vedem acum ca UE ne comanda şi ce minǎ sau fabricǎ sǎ închidem si câţi mineri sau muncitori sǎ disponibilizǎm. Dacǎ UE nu ne permite şi nu ne ajutǎ sǎ atingem un nivel de dezvoltare economica şi industriala la cel puţin nivelul de dezvoltare atins în 1989, ce rost mai are sa rǎmânem în UE, doar ca sǎ fim o piaţǎ de desfacere pentru produsele occidentale şi o sursǎ de materii prime şi forţǎ de muncǎ ieftinǎ pentru occident!?
  • organizarea unui referendrum privind apartenenţa ţǎrii noastre la NATO,
  • declararea neutralitǎţii României în cazul în care la referendrum cetǎţenii se pronunţǎ pentru ieşirea din NATO,
  • eliminarea bazelor strǎine de pe teritoriu naţional,
  • normalizarea relaţiilor cu Rusia,
  • reîntregirea ţǎrii prin unirea cu Republica Moldova
  • vrem ca ţara noastră să fie respectată şi apreciată în lume, pentru ca noi să fim mândri că suntem români!
  • Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pronunţă pentru retragerea cât mai repede posibil a militarilor români din Afganistan.

  Suntem săraci într-o ţară bogată. Vrem să punem în valoare bogăţiile naturale ale ţării noastre, care trebuie să revina in mâna Statului Roman şi inteligenţa poporului nostru, prin muncă organizată, singurul drum ce duce spre prosperitate. Numai prin muncă, cinste şi disciplină vom putea ieşi din suferinţele şi greutăţile în care ne zbatem astăzi.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM vă cheamă, să luptăm împreună împotriva hoţiei, nedreptăţii, minciunii şi sărăciei.

  Social-democraţia este doctrina cea mai generoasă şi umanistă, având la bază, principiile de; libertate, dreptate şi solidaritate. Solidaritatea înseamnă principiul creştin al Iubirii: Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM ca reprezentant şi apărător al intereselor şi aspiraţiilor producătorilor de bunuri materiale şi spirituale, din oraşe şi de la sate, va şti să se arate demn de speranţele ce se pun în el, nu numai păstrând, salvând şi refăcând tot ceeace ne-au lăsat scump înaintaşii noştri, dar şi pregătind viitorul pentru cei ce ne vor urma.

  Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM doreşte nu din ambiţia deşartă de a participa la putere in folosul partizanilor săi, ci pentru că voieşte – prin programul său să contribuie la refacerea materială şi morală a ţării.

  Date de contact
  Sediul Central: Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu Nr. 1-3, Intrarea 5, Et. 1, Cam. 4, Sectorul 1.
  Tel: 021.0123456
  Site: www.psdm.ro
  E-mail: contact@psdm.ro
  Tel: 0741741469 – Preşedinte – Constantin V. IONESCU.